Miloš Marjanović je član Upravnog odbora Otvorene komunikacije od oktobra 2016. godine, a od jula 2017. godine je postao i predsednik organizacije. Apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Debatom se bavi od oktobra 2014. godine kao član Debatnog kluba Pravnog fakulteta. Postigao je mnogobrojne uspehe na međunarodnim turnirima kao što su osvojeno Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo u Hagu 2017. godine u kategoriji engleski kao strani jezik, finale Svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva u Meksiku 2018. godine u kategoriji engleski kao drugi jezik, polufinalista Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva u Novom Sadu 2018. Godine. Trenira mlade debatere u Srbiji od 2015. godine, a bio je debatni trener i na mnogobrojnim međunarodnim debatnim akademijama kao što su akademija u Hong Kongu, Astani, Moskvi, Rigi, Kopenhagenu i Sofiji.

Ana Janković je članica Otvorene komunikacije od 2014. godine i članica Upravnog odobora od 2017. godine. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Vodila je debatni klub Filološke gimnazije. Sertifikovani trener kuće Ane Frank na projektu „Historija, istorija, povijest – lekcije za sadašnjost“, a od januara 2019. godine preuzima i ulogu koordinatorke na ovom projektu. Pravni trener i koordinatorka za Srbiju na projektu Model Međunarodnog krivičnog suda – Zapadni Balkan.  Prošla je obuku za pravnog trenera na međunarodnom projektu Model International Criminal Court, koji se sprovodi od strane nemačke organizacije Kreisau Initiative i poljske organizacije Foundation Krzyżowa for Mutual Understanding in Europe.

Mila Marjanović je diplomirala na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Trenutno je na master studijama iz ekološkog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Aktivan je član Otvorene komunikacije od 2015. godine. Od 2016. godine je član PR tima organizacije, a od 2017. i koordinator PR tima. Član je Upravnog odbora od 2019. godine. Bila je član PR tima na Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Novom Sadu (Novi Sad EUDC 2018). Bila je debatni trener godinu dana i učestvovala je na raznim regionalnim i međunarodnim debatnim turnirima, kao debater i kao sudija. Od 2019. godine uključena je i u rad projektnog tima organizacije. Tokom 2021. godine bila je trener na 2 projekta – Past2Present4Future i MICC WeB (Model International Criminal Court Western Balkans).

Katarina Lazić je studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije na Univerzitetu u Beogradu. Aktivna je članica Otvorene komunikacije već tri godine, a članica članica Upravnog odbora je od 2020. godine. Od srednje škole uključena je u projekte koje za cilj imaju zaštitu ljudskih prava, smanjenja nasilja nad ženama, zaštitnu životne sredine i prava životinja. Na projektu Model Internacionalnog krivičnog suda (MICC) je press trener, a takođe je i učesnica na projektima DARE (Depolarisation Activism for Resilient Europe) i koordinator i trener Putujuće izložbe Ane Frank. Koordinator je početnog kursa debate već dve godine. Kompetitivno se bavi debatom od 2019. godine, i do sada je učestvovala na dva Evropska prvenstva, bila finalista 7 takmičenja i šampion 2.

Lazar Popović je član upravnog odbora Otvorene Komunikacije od 2021. Godine. Student je druge godine Fakulteta Organizacionih Nauka u Beogradu. Trenutno je juniorski trener debate u Evropskoj školi debate, kao I jedan od koordinatora početnog kursa debate za ceo beogradski univerzitet. Aktivno se bavi debatom već 3 godine, u toku kojih je učestvovao na mnogim debatnim državnim I internacionalnim turnirima, u svojstvu debatera, kao I sudije. Takođe je trener na projektu “Putujuća izložba Ane Frank”.  Uključen je u debatne aktivnosti organizacije (Organizovanje turnira, upravljanje debatnim klubovima, treningom mladih debatera, itd.). Od ove godine se priključio I projektnom radu organizacije.