Istorijat

Otvorena komunikacija je akademska debatna mreža koja se bavi unapređenjem kulture dijaloga. Osnovana je 1997. godine od strane studenata i profesora Univerziteta u Beogradu po ugledu na debatne klubove prestižnih evropskih univerzitetskih centara. Njene obrazovne programe iz oblasti debate, komunikacije, kritičkog razmišljanja, argumentacije, građenja slučaja i javnog nastupa do sada je završilo više od 1500 studenata i srednjoškolaca.

Od svog osnivanja do danas, Otvorena komunikacija sprovodi osnovni debatni program kroz rad debatnih klubova, a trenutno se programi održavaju na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacionih nauka i Filozofskom fakultetu. Polaznici koji uspešno završe osnovni program, nastavljaju usavršavanje na srednjem i naprednom debatnom kursu. Od 2010. godine organizuje se i srednjoškolski debatni program u nekoliko srednjih škola i gimnazija u Beogradu. Takođe, Otvorena komunikacija je učestvovala kao partnerska organizacija na različitim obrazovnim programima koji su imali za cilj razvoj mladih u građanski svesne i uticajne članove društva.

Naši debateri već dugi niz godina postižu velike uspehe na važnim međunarodnim takmičenjima, kao što su Evropsko i Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo, gde imamo titule evropskih i svetskih prvaka u kategorijama ESL i EFL (engleski kao drugi i kao strani jezik), kao i brojni turniri koji su osvojeni ili na kojima je ostvaren značajan uspeh u kontinuitetu, poput turnira u Beču, Moskvi, Splitu, Berlinu, Zagrebu, Budimpešti, Klužu, Sofiji, Parizu, te posebno prestižnim takmičenjima na Oksfordu i Kembridžu.

Posebno mesto među godišnjim projektima Otvorene komunikacije zauzimaju Belgrade Open – međunarodni debatni turnir, koji okuplja svake godine 150 učesnika iz celog sveta, kao i Letnji Debatni Kamp, sedmodnevni intenzivni debatni trening i turnir.

Zahvaljujući prethodnom iskustvu u organizaciji međunarodnih debatnih turnira i posvećenosti razvoju debate kroz obrazovne programe, Evropski unverzitetski debatni savet je avgusta 2012. godine jednoglasno podržao kandidaturu Otvorene komunikacije za organizaciju Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012. godine.