PRIMENA DEBATE KAO

NASTAVNOG METODA

„Primena debate kao nastavnog metoda u nastavi i učenju“ je seminar akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Realizatori seminara su treneri debatne akademske mreže Otvorena komunikacija sa višegodišnjim iskustvom. A dugoročni cilj naše organizacije jeste institucionalizacija debate kao nastavnog metoda i njena implementacija u srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.

Jedan od ciljeva seminara jeste da obuči nastavnike i profesore da u okviru nastave pomognu đacima da nauče tehnike debate i javnog nastupa i da kod njih kroz učenje podstiču kritičko mišljenje. Nastavnici kroz seminar uče kako da prepoznaju deo gradiva koji može biti savladan kroz debatu i kako da to primene u učionici. Dugoročni cilj seminara je umrežavanje nastavnika koji ce moći da međusobno sa realizatorima seminara razmenjuju iskustva i traže savete u vezi sa primenom debate u nastavi i učenju.

Prvi deo seminara posvećen je opštim pojmovima o debati – izgradnji i pobijanju argumentacije, izgradnji debatnog slučaja, pripremi za debatu, debatnim formatima, pravilima i suđenju debate.

Drugi deo seminara se bavi primenom debate u nastavi i tu se učesnici obučavaju kako da u okviru nastavnog programa primene elemente debate i kako da osnuju i održavaju debatne radionice ili debatni klub. Na seminarima se prioritizuje praktična primena debate u nastavi u odnosu na teoriju.