model međunarodnog krivičnog
suda (MICC)

Projekat je nastao 2005. godine kroz saradnju poljske organizacije Fondacija Križova (Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego) i nemačke organizacije Kraisau inicijativa (Kreisau-Initiative) sa ciljem da se obrati pažnja na edukaciju u oblasti ljudskih prava. Projekat je do sada obuhvatio preko 15 država širom sveta i razvio posebne sesije i slučajeve za učesnike srednjih škola i učesnike studente, kako bi obuhvatio što veći broj mladih ljudi.

 

Otvorena komunikacija je postala partner na projektu 2012. godine, nakon čega je 2014. godine pokrenut i poseban MICC projekat za zapadni Balkan (MICC WeB), zajedno sa organizacijama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Tokom intenzivnog petodnevnog programa učesnici prvo prolaze kroz radionice ljudskih prava, potom se dele u dve grupe – pravni tim i novinarski tim. Učesnicima pravnog tima se dodeljuje jedan od tri moguća slučaja i uloga u kojoj će biti tokom tih 5 dana – sudija, tužilac ili advokat odbrane. Nakon pripreme argumenata i podnesaka sa pravnim trenerima sledi simulacija suđenja i pisanje presuda. Za to vreme novinarski tim sa svojim trenerima radi na pripremi pres konferencije, kratkog filma i MICC WeB novina. Slučajevi na kojim se radi obuhvataju period nacističke Nemačke – Fridrih Flik (Friedrich Flick), raspada Jugoslavije – Dražen Erdemović i sukoba u Ruandi – Sajmon Bikindi (Simon Bikindi).

 

U projektu je od 2014. godine učestvovalo više od 40 škola iz isto toliko gradova iz Hrvatske, BiH i Srbije.