Karl Popper

Debatni format koji se fokusira na relevantnim i često duboko podeljenim predlozima u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i kreiranja tolerancije prema različitim stavovima. Da bi ispunili ovaj cilj, debateri rade u timovima koje čine tri člana i moraju da istraže obe strane problema.

Kongresna (zakonodavna) debata

U ovoj vrsti debate srednjoškolci imitiraju članove Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Pre događaja, svaka škola podnosi lažni zakon. Nakon što je zakon sastavljen, predaje se svakom timu koji učestvuje na turniru. Svaki tim pokušava da istraži što više tema, sa ciljem da može da brani svaku stranu zakona.

Američki parlamentarni format

U debati učestvuju dva tima od po dva debatera i govornik koji predstavlja sudiju. Jedan tim predstavlja vladu, a drugi opoziciju. Vlada se sastoji od premijera koji govori dva puta i člana vlade koji govori jednom. Opoziciju predstavljaju lider opozicije koji govori dva puta i član opozicije koji govori jednom. Vlada predlaže određeni slučaj koji mora da odbrani, opozicija ne mora ništa da predlaže ali mora da dokaže da slučaj vlade nije dobar. Na kraju runde sudija određuje, prema izloženim argumentima, koji tim je bio ubedljiviji.

World Schools format

Format namenjen isključivo srednjoškolcima. Debata se sastoji od dva suprotstavljena tima, vlade i opozicije. Svaki tim ima četiri člana, pri čemu u toku debate govore samo tri člana, dok četvrti predstavlja rezervu. Sa svake strane se održavaju po tri govora od 8 minuta i poslednji, četvrti govor, koji je ograničen na 4 minuta. Teme se mogu pripremati po nekoliko meseci unapred, dok se neke saznaju na samom turinir i timovi imaju sat vremena da pripreme svoje govore.