DONacije i sponzorstva

Kao neprofitna organizacija, Otvorena komunikacija nema stalan izvor finansiranja, te ne može samostalno da pomogne u finansiranju učešća na međunarodnim turnirima, već debateri uglavnom sami pokrivaju troškove bavljenja debatom.

Takođe, svi kursevi debate i javne debate koje se održavaju pod pokroviteljstvom Otvorene komunikacije se obavljaju od strane studenata koji volonterski doprinose razvoju debate u javnom prostoru, kao i promocijom kritičkog razmišljanja upravo kroz kurseve debate na fakultetima i u srednjim školama.

Vašim donacijama biste pomogli mladim, talentovanim ljudima, pre svega studentima da mogu da nastave da beleže uspehe na međunarodnom nivou i održe debatu u Srbiju živom.

Bankovni račun

Primalac: 

Broj računa:

Otvorena komunikacija, Prizrenska 6, Beograd 11000    160000000056217396