b2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJz Letnja debatna akademija | Otvorena komunikacija

Letnja debatna akademija

Letnja debatna akademija  je jedan od najvažnijih debatnih događaja ne samo u našoj zemlji veći i celom regionu. Akademije predstavlja napredni debatni program koji je nastavak aktivnosti koje Otvorena komunikacija održava svake godine tokom dva semestra u debatnim klubovima na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu Singidunum i srednjim školama.

Debatna akademija je zamišljena kao sedmodnevni intenzivni program obuke parlamentarne debate koja je uvek usmerena oko određenog problema koji je osnova celokupnog programa. Otvorena komunikacija je uspešno organizovala 10 letnjih akademija, gde su neke od tema bile: međunarodna pravda, evropske integracije, imigracija, terorizma, međunarodno humanitarno pravo, međunarodne bezbednosti, regionalna saradnja itd.

Učesnici su podeljeni u dve osnovne grupe: jedna sluša predavanja i radionice na srpskom i radi sa domaćim trenerima. Dve grupe radi na engleskom jeziku, sa trenerima iz inostranstva i predstavlja ozbiljno spremanje za međunarodne turnire, i priprema je za evropsko i svatsko debatno prvenstvo. Posebnu gurpu uLetnjojAkademiji predstavljaju studenti koji već imaju debatno iskustvo. Oni imaju priliku da prodju kroz program “Trening za trenere” i “Suđenje” u debate.

Predavači:

Otvorena komunikacija je do sada na “Debatnoj akademiji” imala najiskusnije trenere iz Srbije kao i gostujući predavači: mr Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, gospodin Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodin Srđan Đurović, Direktor Centra za evropske integracije iz Beograda.

Iz SAD, među predavačima bili su profesor Alfreda Snider iz Svetskog Instituta za Debatu (VDI), iz Vermonta. Rhydian Morgan, Stephen Boyle, Manos Moschopoulos, Maja Cimerman, Bojana Skrt, Anna Kerr itd.

Učesnici:

Pored iskusnih trenera na letnjoj akademiji su do sada učestvovali debateri iz raznih međunarodnih debatnih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Nemačke, Austrije, Velike Britanije, SAD, Irske, Turske itd. Ukupno je oko trista studenata sa Beogradskog  i drugih univerziteta iz Srbije i inostranstva prošlo kroz program „Debatne Akademije“ koju organizuje Otvorena Komunikacija.