Istorijat

Otvorena komunikacija je akademska debatna mreža koja se bavi unapređenjem kulture dijaloga. Osnovana je 1997. godine od strane studenata i profesora Univerziteta u Beogradu po ugledu na debatne klubove prestižnih evropskih univerzitetskih centara. Njene obrazovne programe iz oblasti debate, komunikacije, kritičkog razmišljanja, argumentacije, građenja slučaja i javnog nastupa do sada je završilo više od 1500 studenata i srednjoškolaca.

Od svog osnivanja do danas, Otvorena komunikacija sprovodi osnovni debatni program kroz rad debatnih klubova, a trenutno se programi održavaju na Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Ekonomskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka. Polaznici koji uspešno završe osnovni program, nastavljaju usavršavanje na srednjem i naprednom debatnom kursu. Od 2010. godine organizuje se i srednjoškolski debatni program u Matematičkoj gimnaziji i Trećoj beogradskoj gimnaziji, a kasnije počinju da se organizuju i u Filološkoj gimnaziji, Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji, Prvoj beogradskoj gimnaziji i Gimnaziji „Sveti Sava“. Takođe, Otvorena komunikacija je učestvovala kao partnerska organizacija na različitim obrazovnim programima koji su imali za cilj razvoj mladih u građanski svesne i uticajne članove društva.

Ko smo mi?

Naši debateri već dugi niz godina postižu velike uspehe na važnim međunarodnim takmičenjima, kao što su Evropsko i Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo, gde imamo titule evropskih i svetskih prvaka u kategorijama ESL i EFL(engleski kao drugi i kao strani jezik), kao i brojni turniri koji su osvojeni ili na kojima je ostvaren značajan uspeh u kontinuitetu, poput turnira u Beču, Moskvi, Splitu, Berlinu, Zagrebu, Budimpešti, Klužu, Sofiji, Parizu, te posebno prestižnim takmičenjima na Oksfordu i Kembridžu.

Posebno mesto među godišnjim projektima Otvorene komunikacije zauzimaju Belgrade Open – međunarodni debatni turnir, koji okuplja svake godine 150 učesnika iz celog sveta, kao i Serbia Summer Debate Camp, sedmodnevni intenzivni debatni trening i turnir.

Zahvaljujući prethodnom iskustvu u organizaciji međunarodnih debatnih turnira i posvećenosti razvoju debate kroz obrazovne programe, Evropski unverzitetski debatni savet je avgusta 2012. godine jednoglasno podržao kandidaturu Otvorene komunikacije za organizaciju Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012. godine.

Članovi upravnog odbora

...

Ana Janković

Projektni koordinator

...

Ana Janković

Projektni koordinator

Ana Janković je članica Otvorene komunikacije od 2014. godine i članica Upravnog odobora od 2017. godine. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Vodila je debatni klub Filološke gimnazije. Sertifikovani trener kuće Ane Frank na projektu „Historija, istorija, povijest – lekcije za sadašnjost“, a od januara 2019. godine preuzima i ulogu koordinatorke na ovom projektu.

Pravni trener i koordinatorka za Srbiju na projektu Model Međunarodnog krivičnog suda – Zapadni Balkan. Prošla je obuku za pravnog trenera na međunarodnom projektu Model International Criminal Court, koji se sprovodi od strane nemačke organizacije Kreisau Initiative i poljske organizacije Foundation Krzyżowa for Mutual Understanding in Europe.

...

Miloš Marjanović

Predsednik

...

Miloš Marjanović

Predsednik

Miloš Marjanović je član Upravnog odbora Otvorene komunikacije od oktobra 2016. godine, a od jula 2017. godine je postao i predsednik organizacije. Apsolvent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Debatom se bavi od oktobra 2014. godine kao član Debatnog kluba Pravnog fakulteta.

Postigao je mnogobrojne uspehe na međunarodnim turnirima kao što su osvojeno Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo u Hagu 2017. godine u kategoriji engleski kao strani jezik, finale Svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva u Meksiku 2018. godine u kategoriji engleski kao drugi jezik, polufinalista Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva u Novom Sadu 2018. Godine. Trenira mlade debatere u Srbiji od 2015. godine, a bio je debatni trener i na mnogobrojnim međunarodnim debatnim akademijama kao što su akademija u Hong Kongu, Astani, Moskvi, Rigi, Kopenhagenu i Sofiji.

...

Teodora Rešetar

PR

...

Teodora Rešetar

PR

Teodora Rešetar je članica Otvorene komunikacije od 2015. godine i Upravnog odbora od 2017. Studira srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu. Pohađala je Školu ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“, kao i Akademiju omladinske i Akademiju liberalne politike.

Volontirala je u Svetskom omladinskom talasu kao članica edukativnog tima, a u Otvorenoj komunikaciji je jedna od koordinatora PR tima i Evropske škole debate. Držala je debatne kurseve ne Pravnom fakultetu u Beogradu, Novom Sadu, kao i Debatne akademije u Astani i Moskvi. Bivša je prvakinja sveta debatnog prvenstva u Hagu kategorije „engleski kao strani jezik“ i polufinalistkinja Evrope u otvorenoj kategoriji.

...

Boško Spasić

PR

...

Boško Spasić

PR

Boško Spasić je član Upravnog odbora Otvorene komunikacije od oktobra 2018. godine. Završio je osnovne akademske studije na Fakultetu bezbednosti. Debatom se bavi od februara 2017. godine kao član debatnog kluba Fakulteta organizacionih nauka.

Učestvovao u organizaciji Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva u Novom Sadu (EUDC Novi Sad 2018) i Belgrade Open-a 2018. U okviru Upravnog odbora zadužen za organizaciju debatnih događaja, PR i ostale aktivnosti po potrebi.

...

Đorđe Radosavljević

Koordinator debatnih klubova

...

Đorđe Radosavljević

Koordinator debatnih klubova

Đorđe Radosavljević je član Upravnog odbora Otvorene Komunikacije od 2018. godine. Student je treće godine osnovnih akademskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu. Debatom se bavi od 2016. godine od kada je redovni član Debatnog kluba Pravnog fakulteta.

Bavi se organizacijom debatnih klubova i izvođenjem debatnih kurseva. Trenutno je koordinator početnog kursa na Pravnom fakultetu, a kurseve je držao i na Ekonomskom fakultetu, u Petoj beogradskoj gimnaziji i na Debatnoj akademiji u Skoplju.

Galerija