b2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJz Napredni kurs | Otvorena komunikacija

Napredni kurs

Koordinator 2013/2014: Goran Jankuloski, Viktor Prlja

Napredni kurs omogućava debaterima koji su spremni da se posvete takmičenju, usavršavanju i istraživanju da podignu svoju veštinu debatovanja na najviši mogući nivo. Koordinatori naprednog kursa pružaju smernice polaznicima kako najbolje da unaprede aspekte svog debatovanja, bilo to kroz sudijski feedback, istraživanje aktuelnih svetskih dešavanja, obrađivanje tačaka sporenja kompetitivnih teorija ekonomije, filozofije, sociologije i politike ili usavšrvanje stilskog nastupa.

Iz redova polaznika ovog kursa se biraju predstavnici beogradskih univerziteta na evropskim i svetskim prvenstvima, na kojima su postizali zapažene uspehe. Iskustva koja steknu takmičeći se na najjačim evropskim turnirima polaznici naprednog kursa vraćaju u debatnu zajednicu kroz koordinatorski rad sa mlađim kategorijama.
Napredni kurs organizuje i gostujuća predavanja profesora Univerziteta u Beogradu, kao i predavanja starijih članova debatne zajednice. Polaznici se ohrabruju da znanje koje steknu na različitim seminarima i kursevima van Otvorene komunikacije podele sa ostatkom grupe.
Kada ga jednom pohađa, debater nikada ne napušta napredni kurs, može samo odsustvovati sa njega na neodređeno vreme - svaki debater koji je ikad pohađao napredni kurs dobrodošao je na svaku debatu koja se na njemu odvija, što je privilegija koju generacije debatera Otvorene komunikacije neretko koriste.