b2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJz Mladi traže profesionalizaciju omladinskog rada | Otvorena komunikacija

Mladi traže profesionalizaciju omladinskog rada

Učesnici javne debate o profesionalizaciji omladinskog rada složili su se da je krajnje vreme da se uvede red u ovu oblast kako bi kvalitet edukacije mladih bio bolji.

Debata, koju je organizovala akademska debatna mreža “Otvorena komunikacija” uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Univerziteta u Beogradu, održana je 25. juna u svečanoj sali Rektorata na temu da li je neophodno uvesti licenciranje omladinskih radnika u Srbiji. Gošće debate bile su Jana Vlajković, savetnica u Ministarstvu omladine i sporta i Maja Radak, predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije.

studijski panel i publika

Učesnici debate bili su najbolji mladi debateri naše zemlje, koji su kroz živu i argumentovanu raspravu doneli razne argumente na ovu temu i tako je učinili bližom i relevantnijom mladoj publici.
Predstavnici vlade su insistirali na argumentima koji se zasnivaju na činjenici da je danas teško doći do posla bez prethodno stečenog radnog iskustva i da privatni sektor ne ceni dovoljno omladinski rad, te je neophodna profesionalizacija i izdavanje licicenci. Predstavnici opozicije su govorili o tome kako ovakve politike prouzrokuju smanjenje motivacije kod mladog pojedinca za aktivizam, koji čak i pored formalnog obrazovanja treba stalno dodatno da se ističe.
Nakon debate prisutnima se obratio predsednik “Otvorene komunikacije”, koji je govorio o Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu, koje će se održati u Beogradu od 5. do 11. avgusta 2012. godine.
Nakon njega su gosti, koji su ujedno bili i sudijski panel u debati, prisutnima izneli svoje viđenje iste. Jana Vlajkovič, predstavnica MOS-a je stala na stranu vlade i istakla kako je i njeno lično mišljenje da omladinski rad treba da se profesionalizuje.
Ispred predstavništva KOMS-a govorila je Maja Radak, koja je takođe stala na stranu vlade, uz to izrazivši žaljenje što NAPOR nije trenutno prisatan, dodavši da je uživala u debati i da je i sama poželela da učestvuje u istoj.
Miloš Janković, sekretar “Otvorene komunikacije” je rekao: „Iz ugla debatnog sudije, ja du stati na stranu opozicije, iako je moje lično mišljenje da treba profesionalizovati omladinsku rad, kako bi se podigao kvalitet usluga.”

Debateri

Iako je u samom glasanju ko je bolje argumentovao zadatu temu bilo veoma izjednačeno i sudijski panel je doneo tešku odluku dva-jedan u korist vlade.