b2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJz EUDP | Otvorena komunikacija

EUDP

Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo u Beogradu

Preko 650 studenata iz cele Evrope je u avgustu 2012. godine došlo u Beograd kako bi učestvovali na najvećem studentskom takmičenju.

Univerzitetska debatna mreža Srbije „Otvorena komunikacija“ (OK) i Univerzitet u Beogradu su dobili tu čast da od 5. do 11. avgusta organizuju Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo (European Universities Debating Championship).

Više informacija o EUDP 2012 pročitajte na sajtu: http://www.eudc2012.org

Istorijat Evropskog prvenstva u debatovanju

Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo (EUDC) je debatno takmičenje za univerzitete, koje se svake godine održava u Evropi. Format takmičenja je britanski parlamentarni, koji se koristi i na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu.

Prvo takmičenje ovakvog tipa održano je u Roterdamu (Holandija), na Erazmus Univerzitetu 8. i 9. aprila 1999. godine. Prvenstavo je održavano na ovaj način sve do 2007. kada je domaćin bio Koč Univerzitet iz Istanbula (Turska). Tada je takmičenje po prvi put pomereno za kraj leta i produženo na više od dva dana, kako bi se izašlo u susret narastajućoj popularnosti.

Prvenstvo 1999. je uključivalo 32 debatna tima, a sada je taj broj povećan na oko 200 timova svake godine. Institucije mogu da prijave više od jednog tima, u zavisnosti od sposobnosti organizatora da ih sve ugosti. Neke institucije takođe prijavljuju timove iz više različitih debatnih udruženja unutar same institucije.

Na prvenstvu učestvuju uglavnom studenti sa evropskih univerziteta, mada se često prijavljuju i timovi sa Bliskog istoka i Centralne Azije u zavisnosti od turnira u njihovim regionima.

Zemlje domaćini

1999 Netherlands Erasmus University Rotterdam
2000 Scotland University of Aberdeen
2001 Slovenia Za in Proti
2002 Israel University of Haifa
2003 Croatia University of Zagreb
2004 England Durham University
2005 Republic of Ireland University College Cork
2006 Germany Berlin Debating Union
2007 Turkey Koç University
2008 Estonia Tallinn University
2009 England Newcastle University
2010 Netherlands Free University of Amsterdam
2011 Republic of Ireland NUI Galway
2012 Serbia Otvorena komunikacija - The Open Communication
2013 England Manchester Debating Union
2014 Croatia Zagreb Debating Society and Serbia The Open Communication
2015 Austria Vienna Debating Society (Debattierklub Wien)

Prethodni pobednici

1999:   Oxford Union - ESL:  Deree College
2000 Oxford Union - ESL:  Tartu University
2001 Inner Temple - ESL:  Erasmus University Rotterdam
2002 Oxford Union - ESL:  Hebrew University Jerusalem
2003 Bristol Debating Union - ESL:  Erasmus University Rotterdam
2004 Utrecht Debating Society - ESL :  IDC Herzliya
2005 Durham Union Society - ESL:  Erasmus University Rotterdam
2006 Oxford Union - ESL:  University of Bonn
2007 Cambridge Union - ESL:  Tallinn University
2008 Oxford Union - ESL:  Babes-Bolyai University
2009 Oxford Union - ESL:  Leiden University
2010 Kings Inn - ESL:  University of Ljubljana
2011:  Oxford Union - ESL :  Tel Aviv University