b2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJz Belgrade Open | Otvorena komunikacija

Belgrade Open

Belgrade Open je jedna od najvažnijih aktivnosti Otvorene komunikacije i jedan od najvećih događaja u kalendaru debatnih aktivnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Finale turnira se tradicionalno održava u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prethodnih godina turnir je privlačio debatere  iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Nemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.

Istorija

Belgrade Open je prvi put održan 2000. godine u američkom parlamentarnom formatu. Okupio je debatere iz zemalja bivše Jugoslavije koji su debatovali na maternjim jezicima. Od 2002. godine turnir je dobio međunarodni karakter, a zvanični jezik turnira je postao engleski. Već 2003. godine prvi veliki proboj se desio kada je turnir postao zvanični događaj Međunarodne debatne edukativne asocijacije (IDEA), privlačeći studente i iz Sjedinjenih Američkih Država. Turnir je u američkom parlamentarnom formatu poslednji put održan 2004. godine.

Turnir je ponovo zaživeo 2008. godine u formatu britanske parlamentarne debate sa međunarodnim karakterom, što je privuklo studente iz desetine evropskih zemalja. Tokom 2009. i 2010. godine turnir je još više rastao sa preko 50 takmičarskih timova i zavidnim sudijskim panelom.

Poslednji Belgrade Open se dogodio u februaru 2011. godine kada je učestvovalo preko 130 inostranih studenata iz 17 zemalja, čime je ujedno uspešno položen test za predstojeće Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo koje će biti održano po prvi put u Srbiji.

Prethodni pobednici

Godina
Pobednički tim
Najbolji govornik
Finalisti
2008 Deree SMF
Manos Moschopoulos,
Matt Šimunec
Oskar Avery
Newcastle
Silver Shovels
(David Moscovici, Alexandra Neacsu)
Faleria
(Serban Pitic, Mihnea Giurgea)
Newcastle Red
(Oskar Avery, Russell Haswell)
2009 Oldie-Goldies
Boštjan Ploštjaner,
Sergej Šuštar
Goran Jankuloski
Belgrade
Deree SMF
(Manos Moschopoulos, Matt Šimunec)
Newcastle
(Oskar Avery, Russell Haswell)
Šime
(Goran Jankuloski, Matija Blaće)
2010 We are on a boat
Thomas Hosking,
Jo Farmer
Borna Sor
Zagreb
The Bad and the Beautiful
(Laura Horvat, Lea Tafra)
The 5th Floor
(Borna Sor, Vilko Kos)
Crane, Poole & Schmidt
(Arthur Khotenovsky, Vassilis Boukas)
2011 Inquisition
Crt Podlogar,
Borna Sor
Maja Cimerman
Ljubljana
I’m With Stupid
(Maja Cimerman, Filip Muki Dobranic)
Vex & Silence
(David Moscovici, Eveline Dicu)
Ottoman Debating Society
(Engin Arikan, Berkay Ozludil)

2012 – Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo održano u Beogradu
2013
Viktor Prlja,
Mladen Šuleić
Hrvatska
Grčka
Holandija