Otvorena komunikacija

Day: December 29, 2016

Srećna Nova godina!

Srećna Nova godina!

Ovo je bila i više nego uspešna godina za Otvorenu komunikaciju!!!

-Odličan rad debatnih klubova u srednjim školama i na fakultetima
-Veliki uspesi naših debatera na međunarodnim turnirima kao i na Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Varšavi 
-Realizovani projekti kao što su Popul(ar)istički rečnik demagogije koji se održao u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, HIP, MICC Western Balkans kao i mnogi drugi 
-Bliži institucionalizaciji debate kroz stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika 
-Proširena mreža partnera 

Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo u Holandiji je počelo, želimo puno uspeha našim debaterima!

Svim debaterima, debaterkama kao i onima koji prate naš rad, želimo srećnu i upešnu novu 2017. godinu!