b2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJzb2sub3JnLnJz June | 2012 | Otvorena komunikacija

Mladi traže profesionalizaciju omladinskog rada

Učesnici javne debate o profesionalizaciji omladinskog rada složili su se da je krajnje vreme da se uvede red u ovu oblast kako bi kvalitet edukacije mladih bio bolji.

Debata, koju je organizovala akademska debatna mreža “Otvorena komunikacija” uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Univerziteta u Beogradu, održana je 25. juna u svečanoj sali Rektorata na temu da li je neophodno uvesti licenciranje omladinskih radnika u Srbiji. Gošće debate bile su Jana Vlajković, savetnica u Ministarstvu omladine i sporta i Maja Radak, predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije.

studijski panel i publika

Učesnici debate bili su najbolji mladi debateri naše zemlje, koji su kroz živu i argumentovanu raspravu doneli razne argumente na ovu temu i tako je učinili bližom i relevantnijom mladoj publici.
Predstavnici vlade su insistirali na argumentima koji se zasnivaju na činjenici da je danas teško doći do posla bez prethodno stečenog radnog iskustva i da privatni sektor ne ceni dovoljno omladinski rad, te je neophodna profesionalizacija i izdavanje licicenci. Predstavnici opozicije su govorili o tome kako ovakve politike prouzrokuju smanjenje motivacije kod mladog pojedinca za aktivizam, koji čak i pored formalnog obrazovanja treba stalno dodatno da se ističe.
Nakon debate prisutnima se obratio predsednik “Otvorene komunikacije”, koji je govorio o Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu, koje će se održati u Beogradu od 5. do 11. avgusta 2012. godine.
Nakon njega su gosti, koji su ujedno bili i sudijski panel u debati, prisutnima izneli svoje viđenje iste. Jana Vlajkovič, predstavnica MOS-a je stala na stranu vlade i istakla kako je i njeno lično mišljenje da omladinski rad treba da se profesionalizuje.
Ispred predstavništva KOMS-a govorila je Maja Radak, koja je takođe stala na stranu vlade, uz to izrazivši žaljenje što NAPOR nije trenutno prisatan, dodavši da je uživala u debati i da je i sama poželela da učestvuje u istoj.
Miloš Janković, sekretar “Otvorene komunikacije” je rekao: „Iz ugla debatnog sudije, ja du stati na stranu opozicije, iako je moje lično mišljenje da treba profesionalizovati omladinsku rad, kako bi se podigao kvalitet usluga.”

Debateri

Iako je u samom glasanju ko je bolje argumentovao zadatu temu bilo veoma izjednačeno i sudijski panel je doneo tešku odluku dva-jedan u korist vlade.

Poziv za volontere, postanite deo EUDP 2012Call for volunteers, become part of EUDC 2012!

Organizacioni tim Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012 poziva sve studente da se pridruže našem timu i budu domaćini najboljim debterima Evrope.  Postanite deo najvećeg akademskog takmičenja Starog kontinenta koje se po prvi put održava u Beogradu od 5. do 11. avgusta i ugostite preko 600 studenata fakulteta kao što su Oksford, Kembridž, Lids, Erazmo, Sajens Po, Berlin, Tel Aviv, Lajden, LSE, itd.

Ukoliko želite da radite sa nama, steknete novo iskustvo, upoznate kolege iz cele Evrope i stvorite nova prijateljstva, prijavite se da budete volonter na EUDP-u 2012!

Na ovom linku možete popuniti prijavni formular (Belgrade EUDC 2012 Activist application), nakon čega će vas kontaktirati vođe tima za volontere i dati vam detaljna uputstva.

Rok za prijavu je 31. jul 2012!

Više o Evropskom univerzitetskom debatnom prvenstvu saznajte na sajtu www.eudc2012.org

The Organizational Committee of the European Universities Debating Championship 2012 is calling for all  interested students  to join our team and help us be the hosts of Europe’s best debaters.  Become part of the biggest academic competition in the Old Continent, that will be held in Belgrade for the first time, between the  5th and 11th of August, and welcome over 600 students from universities like Cambridge, Oxford, Leeds, Erasmus, Sciences Po, Berlin, Tel Aviv, Leiden, LSE, etc.

If you want to work with us, gain some new experiences, meet colleagues from all over Europe and make some new friendships, apply to volunteer at EUDC 2012!

Through this link you can fill up the application form (Belgrade EUDC 2012 Activist application), you will be contacted by our volunteer team leaders and they will fascilitate you with further information.

Deadline for applications: 31st of July 2012.

If you want to find out more about the European Universities Debating Championship, visit the website: www.eudc2012.org