O događajima

Termini radionica:

Gde

- Pravni fakultet

- Ekonomski fakultet

- Fakultet Organizacionih nauka

- Fakultet Političkih nauka

- Filozofski fakultet

Kada

- utorak/četvrtak od 19h

- četvrtak/ponedeljak od 19h

- utorak/četvrtak od 18h

- utorak/četvrtak od 18:30h

- uskoro će biti objavljeno